Home / Đào Tạo Việt (page 7)

Đào Tạo Việt

Ý nghĩa của việc quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội hiện nay thì chất lượng đời sống của con người cũng ngày càng được đề cao và chú trọng. Trong đó, vấn đề an toàn lao động, vệ sinh lao động là một vấn đề được quan tâm nhất. Vậy an …

Read More »

Các nguyên tắc trong an toàn lao động

Hiện nay, nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang trong quá trình phát triển. Vì thế, số lượng công nhân cũng theo đó mà tăng lên ngày càng nhiều. Vấn đề tai nạn lao động lại một lần nữa …

Read More »

Thông tư 08/2016/TT- Bộ lao động thương binh xã hội

Thông tư 08/2016/TT- Bộ lao động thương binh xã hội Ban hành vào ngày 15/5/2016, thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội có nội dung hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn …

Read More »